winefest.sk

Partneri

 

HLAVNÁ VÍZIA A STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Našou najväčšou prioritou je vývoj dlhodobého obchodného partnerstva a podpora služieb zameraných na zákazníka.

 

PODPORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Sme spoločnosť so spoločensky zodpovednými, udržateľnými a ekologickými obchodnými postupmi.

 

 

V súčasnosti spoločnosť RONA disponuje silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným personálom a najmodernejšími technológiami. Skláreň v Lednických Rovniach je jedným zo svetových lídrov v spracovaní skla pre domácnosť, hotely a reštaurácie a tiež pre letecké a lodné spoločnosti. Strojovo vyrábané kalichy a nápojové sklo pokrýva základné miesto v ponuke sortimentu spoločnosti. V posledných rokoch celkové tržby neustále rastú