winefest.sk

Vstupenky je možné zakúpiť z pohodlia domova, prípadne offline v Artfóre na Mariánskom námestí.

Zakúpením vstupenky dáva návštevník Winefestu súhlas organizátorovi podujatia na výrobu a použitie fotografií a videií na propagačné a marketingové účely.

Pri predaji lístkov je organizátor oprávnený si vyžiadať tel. číslo, email návštevníka podujatia. Kúpou vstupenky dáva návštevník podujatia súhlas so spracovaním jeho údajov a zaväzuje sa dodržiavať všetky protipandemické opatrenia zverejnené organizátorom na verejne dostupných miestach ( web, sociálne siete a verejné priestranstvo). Organizátor si vyhradzuje právno na zmenu termínu podujatia.